header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
TC, Hockey Technische Commissie

Het nieuwe Jeugdseizoen

Nieuws afbeelding 27-8-2023

Het nieuwe Jeugdseizoen

Graag praten we jullie even bij over de technische zaken aan de jeugdige kant van de club. We informeren over de nieuwe inrichting van het technisch hart en de ideeën die recent zijn ontstaan. Enerzijds naar aanleiding van wat we zelf zien en meemaken, maar zeker ook op basis van wat wij terugkrijgen van jeugdleden, trainer/coaches, dan wel ouders van de jeugdleden.

Het Technisch Hart (TH)

Insteek dit jaar is drieledig. Enerzijds het uitbreiden van de uren die het TH kan besteden aan de breedte elftallen, dat zijn per heden alle 3e teams en verder. Ten tweede het uitbreiden van de gezamenlijke focus op de 1e én 2eelftallen. Ten slotte, meer aandacht voor de jongste jeugd om hun interesse en motivatie voor de hockeysport te vergroten en hen voor de langere termijn te enthousiasmeren.

1.Doordat het TH structureel meer begeleidingsuren heeft gekregenbeogen we 2 verbeteringen. Ten eerste meer begeleiding vanuit het TH om onze trainers en coaches te trainen in het trainen en coachen. De jeugd die getraind en gecoacht wordt door deze trainers en coaches profiteren hierdoor ook van meer kennis en kunde. Ten tweede is er nu meer tijd voor het TH om tijdens trainingen en wedstrijden mee te kijken met de vorderingen van de gehele jeugd en zo nodig bij te sturen. Daarnaast zal het TH ook zichtbaarder zijn, de wens vanuit met name ouders van onze jeugdleden.

2.Meer gezamenlijke focus op de 1e en 2e elftallen. Het gemiddelde resultaat van de Shinty jeugd is de afgelopen jaren omhoog gegaan. We willen ambitieus kunnen zijn op het moment dat het kan, maar als het niveau eens een jaartje wat minder is, geen paniek. We zijn een club met lokale binding die af en toe wordt aangevuld met jeugd die het leuk vindt om bij Shinty te hockeyen, dan kan en dat mag. Vanuit het Bestuur en TH willen we zorgdragen dat het gat tussen de 1e en 2e teams in ieder geval niet groter wordt en liefst meer bij elkaar komt. Daarom zijn er specifiek uren op de 1e en 2e teams gezet.

3.Meer aandacht en begeleiding voor de jongste jeugd. Dit jaar start de Funkey met significant minder aanwas dan voorheen. Vanuit de Lijnco organisatie zal daarom meer aan promotie gedaan worden. Daarbij hebben we op de woensdagmiddag naast Anouk van der Linden ook Dana Andriessen bereid gevonden training te geven en jonge trainers te begeleiden. Doelstelling is om, naast de wedstrijdjes waar de energie er altijd wel is, ook de trainingen van meer inhoud te voorzien. De kids leren meer, zijn vaker ’bij de les’ en halen op die manier meer plezier uit het hockeyen op Shinty. Ook zijn we ons aan het oriënteren om CIOS/ALO studenten naar Shinty te krijgen en tasten we het onderwerp ouderparticipatie af. Onder ouderparticipatie verstaan wij ouders die het leuk vinden om (af en toe) training te geven, gebaseerd op een bepaald hockeyniveau dat ze in het (verre 😉) verleden zelf gehaald hebben.

Ontwikkelingen

Op dit moment verkennen wij verschillende systemen om de begeleiding en voortgang van trainer/coaches en spelers beter te monitoren en vast te leggen. Zo onderzoeken wij een speler volgsysteem. Trainer/coaches krijgen hierin een rol en uiteraard ook het TH. Dit plan staat tezamen met een uitgebreid indeling- en selectieplan in de stijgers.

Beleid Technische Zaken

Beleidsmatige doelstelling is om in november a.s. het jeugdplan voor de komende periode op papier te hebben. Dit plan bestaat uit een aantal deelplannen met onderwerpen zoals indeling- en selectie, werving nieuwe leden, opleiding en evenementen.

We kijken uit naar weer een leuk, sportief en inspirerend hockeyjaar voor iedereen!

Deel op:

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]